LabStar
Laboratorium chemiczne
tel. +48 720 836 890
labstar@labstaronline.pl
Os. Zachód A8/U/13, 73-110 Stargard


Laboratorium LabStar wykonuje badania wody, ścieków, osadów, gleb, zgodnie z obowiązującymi normami lub własnymi procedurami badawczymi. Badania objęte są obszarem regulowanym prawnie. Laboratorium wykonuje badania w taki sposób, aby były spełnione wymagania zawarte w normie PN-EN ISO/IEC 17025 oraz wymagania klienta, organów stanowiących i organizacji udzielającej uznania. System obejmuje działania w siedzibie laboratorium oraz w miejscach poza terenem laboratorium. Laboratorium posiada Certyfikat Akredytacji wydany przez Polskie Centrum Akredytacji nr AB 1651. KLIKNIJ TUTAJ

Laboratorium posiada zatwierdzenie PSSE w Stargardzie KLIKNIJ TUTAJ na wykonywanie badań wody do spożycia przez ludzi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia Dz.U. poz. 2294 z dnia 07.12.2017 r. Nasza firma posiada politykę zapewniania klientowi ochronę poufnych informacji i praw własności w tym procedur zabezpieczania elektronicznego gromadzenia danych przekazywania wyników. Laboratorium LabStar Mateusz Olejnik działa na podstawie wpisu do rejestru działalności podatkowej NIP 854 228 47 13; REGON 363791144 z dnia 01-03-2016 z siedzibą w Stargardzie na Os. Zachód A8/U13.

Czytaj więcej...

JAKIE BADANIE WYBRAĆ?

Wodę do spożycia przez ludzi należy badać pod kątem mikrobiologicznym i fizykochemicznym - Zobacz Badania.

W celu dobrania technologii uzdatniania wody (np. zmiękczania lub odżelaziania) można wykonać badanie fizykochemiczne - Zobacz Badania Fizykochemiczne.

Istnieje również możlowość wykonania badań na potrzeby własne.


W PRZYPADKU PYTAŃ I WĄTPLIWOŚCI JESTEŚMY DO PAŃSTAWA DYSPOZYCJI.