LabStar
Laboratorium chemiczne
tel. +48 720 836 890
labstar@labstaronline.pl
Os. Zachód A8/U/13, 73-110 StargardHISTORIA

1. W dniu 01.03.2016 Laboratorium dokonuje wpisu do rejestru działalności podatkowej NIP 8542284713 ; REGON 363791144 z siedzibą w Stargardzie na Os. Zachód A8/U13.

2. W dniu 01.09.2016 uzyskujemy zatwierdzenie PSSE w Stargardzie na wykonywanie badań wody do spożycia zgodnie z RMZ Dz.U. poz. 2294 z dnia 07.12.2017 r.

3. W dniu 09.02.2017 rozszerzamy zakres badań fizykochemicznych zatwierdzony przez PSSE w Stargardzie.

4. W dniu 21.04.2017 uzyskujemy zatwierdzenie PSSE w Stargardzie na wykonywanie badań mikrobiologicznych w wodzie do spożycia.

5. W dniu 19.06.2017 uzyskujemy Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1651 wydanego przez Polskie Centrum Akredytacji.

6. W dniu 30.07.2018 uzyskujemy rozszerzenie zakresu akredytacji.

7. W dniu 29.08.2018 uzyskujemy zatwierdzenie PSSE w Stargardzie.

8. Na początku 2019 roku powstaje nowe pomieszczenie do badań mikrobiologicznych.

9. W dniu 30.05.2019 uzyskujemy rozszerzenie zakresu akredytacji.

10. W dniu 02.07.2019 uzyskujemy zatwierdzenie PSSE w Stargardzie..

11. W dniu 29.06.2020 uzyskujemy kolejne zatwierdzenie PSSE w Stargardzie..

LABORATORIUM W OBIEKTYWIE